NL

Europe: EN

Belgium: FR | NL

France: FR

Germany: DE

Greece: GR

Italy: IT

Netherlands: NL

Poland: PL

Russia: RU

Spain: ES

Sweden: SE

United Kingdom: EN

Duurzaamheid

Voor Del Monte® Fresh Produce is duurzaamheid een richtlijn voor onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, op alle vlakken. Als bedrijf dat betrokken is in landbouwproducten, in op landbouw producten gebaseerde voedingsmiddelen en dranken en als een verantwoorde rechtspersoon, nemen wij onze verantwoordelijkheid zodat we ervan verzekerd zijn dat de belangen van onze belanghebbenden centraal staan. Om deze reden hebben wij beleid en procedures bepaald op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid. Ook hebben wij verschillende sociale programma’s opgezet om het milieu te ondersteunen en beschermen, en om het welzijn van ons personeel en de gemeenschappen waarbinnen wij werkzaam zijn te bevorderen. Onze milieu en werknemers programma’s worden regelmatig door interne en externe controleurs gekeurd tegen internationaal geaccepteerde standaarden zoals bijvoorbeeld GlobalGAP.

Bezoek onze website www.freshdelmonte.com voor meer informatie over duurzaamheid en een presentatie van de verschillende programma’s die door ons wereldwijd zijn opgezet.

Milieu

Del Monte® Fresh Produce is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om op duurzame wijze te opereren, waardoor de vitaliteit van de natuurlijke bronnen die wij gebruiken voor de productie van onze producten op de lange termijn wordt gewaarborgd, evenals de bescherming van het milieu waarin we opereren. Om deze reden hebben wij ons milieu beleid geïmplementeerd in onze wereldwijde operaties. Om volledige naleving te garanderen worden onze milieu programma’s gekeurd, zowel intern als extern, en zijn ze onder andere gecertificeerd in ISO 14000, de internationale standaard voor natuurbescherming en/of in het GlobalGAP protocol.

Maatschappij

Naast de bijdrage aan de economieën van de landen waar Del Monte® Fresh Produce opereert, speelt ons bedrijf een belangrijke rol in het welzijn van circa 40.000 werknemers wereldwijd. Ons strikte arbeidsbeleid zorgt voor een hygiënische en veilige werkomgeving. Al onze werknemers hebben de garantie dat zij werken onder veilige omstandigheden, waarbij hun rechten – vastgelegd in internationale conventies en lokale wetten – worden gerespecteerd. Evenals bij het milieu beleid wordt de strikte opvolging van ons arbeidsbeleid en onze sociale programma’s geobserveerd en gekeurd door regelmatige interne en externe controles.

Del Monte Certificaties

Al onze duurzaamheids programma’s zijn gebaseerd op stringente interne beleidsplannen en systemen, evenals breed geaccepteerde internationale standaarden. Vanwege de uitbreiding van de standaarden, de daaraan verbonden kosten en bijbehorende eisen, hebben we geselecteerd wat wij en veel van onze belanghebbenden beschouwen als de best mogelijke standaarden voor voedselveiligheid , milieu en maatschappij in de landbouw industrie.

Elke operationele eenheid wordt regelmatig geïnspecteerd door interne en/of externe onafhankelijke controleurs op basis van deze strikte beleidsplannen en standaarden.

Nadat de controle succesvol is doorstaan krijgt de faciliteit of operationele eenheid de van toepassing zijnde certificatie, die onze toewijding aan transparantie onderschrijft.

Sustainably Grown Certificaat

Het Sustainably Grown-certificaat betreft een grondige onafhankelijke evaluatie van de productie, management en distributie processen van de Del Monte plantages en conservenfabrieken in Guatemala, Costa Rica en Kenia. De gecertifieerde Del Monte bedrijven hebben bewezen dat zij processen geïmplementeerd hebben die het hoogste niveau van verantwoordelijkheid voor het milieu, bescherming van werknemers, sociale verantwoordelijkheid en kwaliteitscontrole garanderen.

 

De gecertifieerde Del Monte bedrijven warden geëvalueerd op de volgende criteria:

• Duurzame gewasproductie

• Ecosysteem beheer en bescherming

• Behoud van natuurlijke hulpbronnen en energie-efficiëntie

• Geïntegreerd Afval beleid

• Sociale werk praktijken

• Maatschappelijke bijdrage

• Productkwaliteit

• Productveiligheid en zuiverheid

ONTDEK ONZE ANANASPLANTAGES

Costa Rica 2016

x